Bán thành phẩm

  • thanh làm mặt giường

  • ván ép

  • Tấm gỗ rắn

  • Bàn làm việc trong gỗ sồi, sồi, tro, keo, óc chó, v.v.